Błażej i postępy

Mimo wszystkich komplikacji, ciężkich przeżyć i trudności Błażej prezentuje taką formę!

@Wszechświat Błażeja 2021