Błażej i samouwielbienie

Kto kocha Błażeja bardziej niż Błażej, hmm?;)

Bardzo dziękujemy za to, że tak pięknie przyrasta kwota na operację!!!

@Wszechświat Błażeja 2021