pracuś

Oto jak Błażuś doskonali ulubioną ostatnio umiejętność przekładania przedmiotów z pudełka do pudełka, wiaderka do wiaderka, kubka do kubka..

@Wszechświat Błażeja 2021