Błażej w Munster

Błażej jest już Munster, dzisiaj miał cewnikowanie serduszka. Niestety nie da się udrożnić tętnicy w ten sposób, jutro będzie podjęta decyzja jaką dokładnie operację będzie miał Błażej w piątek. Na razie Błażej ma się dobrze, dzielnie wszystko znosi.

@Wszechświat Błażeja 2021